Bankier.pl, stopy procentowe…

„Obniżenie stóp procentowych pociąga za sobą zmiany stawek na rynku międzybankowym, a te określają z kolei oprocentowanie znaczącej części kredytów. Przyjmując, że WIBOR 3M obniżyłby się o 0,40 pp. (z notowanego przed kilkoma dniami poziomu 0,69 proc.), to stawka oprocentowania dla kredytu hipotecznego z 2-punktową marżą spadłaby do 2,29 proc. Rata dla 30-letniego kredytu na 350 tys. zł zmniejszy się z 1417 zł do 1345 zł (czyli o ponad 5 proc.).” bankier.pl