Millennium…

Z dniem 29 kwietnia Bank Millennium wprowadza szereg ograniczeń dot. kredytowania, związanych z COVID-19:I. Polityka kredytowa. Dla wniosków zarejestrowanych od 29 kwietnia wprowadza się następujące zmiany w polityce akceptacji źródeł dochodów klientów:Nie akceptuje się dochodu uzyskiwanego:• z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w branży podwyższonego ryzyka,• przez klientów pracujących/świadczących usługi w firmach działających w branżach podwyższonego ryzyka, jeśli nie pracują w firmach o mocnej, ustabilizowanej sytuacji rynkowej,• z tytułu (jeżeli są one jedynym źródłem dochodu w danym wniosku):o działalności gospodarczej prowadzonej krócej niż 24 miesiące lubo umowy o pracę (w tym za granicą), mianowania, powołania, kontraktu menedżerskiego, kontraktu zawartej/-ego na czas określony i gdzie termin wygaśnięcia umowy/aktu/kontraktu następuję w ciągu 6 miesięcy o umowy zlecenie / umowa o dzieło. Za branże podwyższonego ryzyka uznaje się w szczególności: działalność związaną z zakwaterowaniem (np. hotele), wyżywieniem (np. restauracje) rozrywką i sportem, turystyką, transportem masowym, pozaszkolną edukacją, zabiegami pielęgnacyjnymi (fryzjer, kosmetyczka).• Bank ogranicza akceptowany udział dochodów z tytułu premii i innych składników wynagrodzenia w łącznym dochodzi klienta do wysokości do 20% podstawy danego dochodu• Bank wprowadza ograniczenia max LTV do 80% dla:o nieruchomości wartych powyżej 750 tys. z miast powyżej 250.000 mieszkańców, tj.: Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław oraz Trójmieście)o dla nieruchomości wartych powyżej 500 tys. z pozostałych miast. W pozostałych przypadkach max LTV pozostaje nadal na poziomie 90%O 0,20% podwyższona zostaje marża dla LTV p